WWT Geel is het aangewezen bedrijf voor het verwerken van afvalwater en slib voor bedrijven die niet beschikken over een eigen waterzuivering of tijdelijk problemen hebben met hun eigen installatie.

We staan in voor de duurzame verwerking van afvalwater en slib, afkomstig van verschillende leveranciers uit de industrie, productiebedrijven en ambachten en dit volgens de meest recente en performante verwerkingstechnieken.


Afbeelding van Geo Groep Inkom - Geo Groep

Geo-groep afd. WWT Geel
als betrouwbare en gespecialiseerde partner

Met veiligheid, milieubewustzijn, kwaliteit en service als topprioriteiten, kunnen onze klanten rekenen op een efficiënte en prijsgunstige verwerking van hun afvalwater en slib.

Onze specialisaties, rekening houdend met de afgeleverde milieuvergunning, zijn:

Verwerken van
vloeibare afvalstoffen

  • Vlarema conforme vloeibare afvalstromen uit oa. de voedingsindustrie
  • Andere vloeibare afvalstromen uit diverse industrieën zoals bv. inktspoelwater, zeepwater, verontreinigd hemelwater, …

Verwerking van
vloeibare slibstromen

  • Vlarema conforme bio- en flotatieslibs
  • Andere bio - en flotatieslibs

Opslag en verwerking
van gevaarlijk afval

  • Vloeibare afvalstromen met een vlampunt boven 60°C
  • Irriterende, schadelijke en corrosieve afvalwaters.

De beste verwerkingsmogelijkheden
voor uw vraag

Geo-groep afd. WWT Geel beschikt over een zeer performante waterzuiveringsinstallatie:

Een hypermoderne state-of-the-art waterzuiveringsinstallatie voor biologische- en fysicochemische waterzuivering, o.a. bestaande uit MBR met Kubota plaatmembranen, 2 DAF-units HydRO®, en een RO-installatie HydRO® voor waterrecuperatie.

Ontwateringsinstallaties, decanter Gea-Westfalia en zeefbandpers Belmer, voor de behandeling van diverse slibstromen, VLAREMA en NIET-VLAREMA conform.

Afhankelijk van de samenstelling, zoeken onze experts voor u de beste verwerkingsmogelijkheden.

Afbeelding van een waterzuiveringsinstallatie - Geo Groep

170.000 gezuiverd afvalwater per jaar

Goed voor 170 000m³
gezuiverd afvalwater per jaar

Geo-groep afd. WWT Geel is vergund om jaarlijks 170.000 m³ afvalwater te verwerken en te lozen op het Albertkanaal. Het afvalwater kan per vrachtwagen en per boot aangeleverd worden. De totale opslagcapaciteit te Geel bedraagt meer dan 5.000 m³.