SVI Brugge is een mono slibverbrandingsinstallatie
waar enkel en alleen waterzuiveringsslib wordt verbrand.

We staan hier in voor de continue verwerking van vloeibaar en ontwaterde slib afkomstig
van verschillende waterzuiveringsinstallaties van Aquafin NV.


Afbeelding van een waterzuiveringsinstallatie - Geo Groep
Afbeelding van onze slibverwerkingsinstallatie.

Geo-groep afd. SVI Brugge
als betrouwbare en
gespecialiseerde partner

Sinds 2002 is Geo-groep de uitbater van de mono slibverbranding te Brugge. Onze werknemers baten de slibverwerkingsinstallatie 24u op 24u, 7d per week uit. Het onderhoud wordt uitgevoerd door onze eigen technische dienst, dewelke beschikt over een goed uitgeruste werkplaats. Vernieuwingswerken en renovaties gebeuren in eigen beheer, maar met gespecialiseerde onderaannemers.


Efficiënte verwerking van slib

Het ontwaterd slib wordt verbrand in een wervelbedoven met energierecuperatie. Een gedeelte van het ontwaterd slib wordt eerst gedroogd in een plateaudroger. De warmte van de oven verwarmt de droger. De gedroogde pellets worden gemengd met ontwaterd slib tot een droogstofgehalte dat auto-therme verbranding mogelijk maakt. Eens de oven haar temperatuur bereikt heeft, is er geen nood meer aan extra brandstof en blijft de oven in werking met enkel de voeding van het slibmengsel.

Het vloeibaar slib wordt, voor de verbranding, eerst ontwaterd op twee decanters.

Afbeelding van onze slibverwerkingsinstallatie - Geo Groep
Afbeelding van onze wervelbedoven.

100.000ton
verbrand slib per jaar

Meer dan 100.000 ton
verbrand slib per jaar

In de SVI Brugge wordt jaarlijks meer dan 100.000 ton slib verbrand. De installatie is helemaal up to date en voldoet aan de strengste milieunormeringen. De rookgassen worden behandeld in rookgaswassing met droge en natte stap. De monitoring van de uitstoot door de schouw gebeurt continu online en wordt op geregelde tijdstippen door een onafhankelijk labo gecontroleerd.