Integrale waterzuivering van afvalwaters en proceswaters is vandaag een absolute noodzaak.

De industrie zal in de toekomst omwille van haar milieubewust imago en waterschaarste, steeds vaker haar water op een meer efficiënte en kostenbesparende manier moeten gaan beheren.

Geo-groep Afd. E&C Installatiebouw bouwt hiervoor complete zuiverings- en behandelingssystemen, al dan niet op maat, inclusief het ontwerp, de volledige bouw en opstart met ondersteuning.

Contacteer ons voor een voorstel op maat


Geo-groep afd. E&C
als betrouwbare en
gespecialiseerde partner

Wij ontwerpen en bouwen, als hoofdaannemer, uw complete waterzuiveringsinstallatie in eigen beheer. Onze projectleiders en werkvoorbereiders realiseren samen met onze preferente onderaannemers voor bouwkunde en elektromechanica, uw volledig bouwproject. De opstart van de installatie gebeurt met onze eigen procesingenieurs en techniekers.

Afbeelding van een waterzuiveringsinstallatie - Geo Groep

Op die manier zijn wij in staat om waterzuiveringsinstallaties te bouwen van 1 IE tot 300 000 IE.

Voor elke opdracht wordt de optimale techniek gekozen in functie van vervuiling, ruimte en kostprijs. Wij zijn vertrouwd met conventionele waterzuiveringstechnologie, maar gespecialiseerd en marktleider in MBR-technologie.

Industriële afvalwaterzuivering

 • Mechanische voorbehandeling (roosters, zeven, zandvangers, vetvang)
 • Fysisch-chemische zuivering (bezinking, flotatie, filtratie, electroagulatie)
 • Biologische zuivering (actief kool, ozonisatie, UV, membranen)
 • Slibverwerking (filterpers, centrifuge, zeefbandpers, polymeeraanpak, slibconditionering)

Proceswaterbereiding

 • Ontharding en conditionering van proces-, koel- en ketelwater vertrekkende van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater of gezuiverd afvalwater
 • Zandfiltratie, actief kool-filters, ionenuitwisseling, micro-, ultra- en nanofiltratie, omgekeerde osmose

MBR met KUBOTA plaatmembranen

Een membraanbioreactor (MBR) is een compact afvalwaterzuiveringssysteem waarbij het actiefslib gekoppeld wordt met membraanfiltratie. De membranen worden gebruikt voor het scheiden van biomassa en gezuiverd afvalwater en vervangen de nabezinktank die bij klassieke actiefslibsystemen gebruikt wordt.

De membraanbioreactor kan ingezet worden als alternatief voor klassieke actiefslibsystemen die tot doel hebben om CZV en/of stikstof (nitrificatie/denitrificatie) te verwijderen.

 • Gegarandeerde hoge effluentkwaliteit
 • Lage slibgroei
 • Beperkte gevoeligheid voor schommelingen in voeding
 • Eenvoudige bediening en onderhoud
 • Compacte installatie
 • Minimale emissies
 • Lage vervuiling en drukval
Afbeelding van een mobiele waterzuiveringscontainer - Geo Groep

Gepatenteerde mobiele waterzuivering in 20” container

Een oplossing voor uw calamiteit (korte termijn) of permanente noodzaak (lange termijn) is mogelijk dankzij de snelle on-site installatie van onze 20” Container. Deze compacte en efficiënte waterzuiveringssystemen met de unieke MBR-technologie zijn in staat om uw afvalwaterstroom of een gedeelte van uw stroom on-site te verwerken. Deze installaties zijn leverbaar uit stock en worden geleverd op huur- of koopbasis. Standaardisering van het systeem laat toe een zuiveringscapaciteit van 1 tot 20m³/u op te starten binnen een periode van enkele dagen.

Exclusief vertegenwoordiger


Opvolging en technisch onderhoud,
een kennis en kunde op zich

Een waterzuivering opvolgen en onderhouden vergt specifieke kennis en apparatuur. Wij raden onze klanten aan om, na de opstart en voorlopige oplevering van de nieuwe installatie, een opvolgings- en onderhoudscontract af te sluiten met onze preferente onderhoudspartner Veride BVBA.

De procesingenieurs en onderhoudstechniekers van Veride BVBA staan 24u paraat om de continuïteit en bedrijfszekerheid te garanderen en steeds een optimaal rendement uit uw waterzuiveringsinstallaties te halen.

Contracten worden op maat opgesteld en gaan van procesondersteuning en onderhoud op afroep tot volledige exploitatie en technisch onderhoud, inclusief vervangingsinvesteringen.


Flexibele financieringen en dagelijkse exploitatie

Investeren in waterbehandelingsinstallaties gaat soms ten koste van investeringen in de eigen kernactiviteiten. In onze exploitatiecontracten kunt u investeringskosten omzetten in exploitatiekosten en uw financiële middelen aanwenden voor uw kernactiviteiten. Bovendien heeft u geen personeel nodig om de installatie op te volgen en/of te onderhouden.

Diverse BOOT (build-own-operate-transfer) constructies zijn mogelijk, enige voorwaarde betreft een minimaal debiet afvalwater van 100.000 m³ per jaar. Welke constructie u ook kiest, wij garanderen u de beste prijs per m³ verwerkt afvalwater.